Kościerzyna - informacje


23.778
mieszkańców Kościerzyny
11.511
mężczyzn
12.267
kobiet

4.278
w wieku przedprodukcyjnym

14.481
w wieku produkcyjnym

5.019
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

88
zawarto małżeństw

283
urodzeń

264
zgonów

19
przyrost naturalny
miasto Kościerzyna
dochody

157.004.480
wydatki

138.500.704
struktura wydatków Kościerzyny

204.973
0,148%
Rolnictwo i łowiectwo

9.422.859
6,803%
Transport i łączność

8.454.092
6,104%
Administracja publiczna

33.452
0,024%
Turystyka

7.296.216
5,268%
Gospodarka mieszkaniowa

127.047
0,092%
Działalność usługowa

138.982
0,100%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.039.955
0,751%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

861.493
0,622%
Obsługa długu publicznego

37.733.548
27,244%
Oświata i wychowanie

746.314
0,539%
Ochrona zdrowia

8.984.323
6,487%
Pomoc społeczna

15.830
0,011%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.019.597
0,736%
Edukacyjna opieka wychowawcza

12.131.792
8,759%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.055.025
2,928%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.064.244
1,490%
Kultura fizyczna i sport

44.170.968
31,892%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-09-19 17:24
REKLAMA
pogoda Kościerzyna
16.5°C
wschód słońca: 06:33
zachód słońca: 18:48
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kościerzynie

kiedy
2023-10-21 17:00
miejsce
Kino Remus, Kościerzyna, ul. 3 Maja 9
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-28 18:00
miejsce
Kino Remus, Kościerzyna, ul. 3 Maja 9
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-10 18:00
miejsce
Kino Remus, Kościerzyna, ul. 3 Maja 9
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-11 18:00
miejsce
Texas Pub, Kościerzyna, ul. Długa 11
wstęp biletowany